Puoli- ja täysautomaatti vannehtimisjärjestelmät

 

 

J-Pack toimittaa myös  erilaisia tuotantolinjoihin yhdistettäviä automaattijärjestelmiä useine sovellutuksineen eri teollisuuden aloille. Jokainen laite valmistetaan asiakkaan erityistoiveiden mukaisesti ja näin ollen ne tarjoavat juuri halutunlaisen ratkaisun mitä erilaisimpiin pakkaustarpeisiin.